Vēlies saņemt jaunumus no WorkPark?

Login

Mēneša uzņēmums > I-Work

I-WORK LATVIA

SIA I-Work Latvia pamatdarbība ir personāla atlase, tiešā kandidātu piesaiste (head hunting) un novērtēšana. Mēs esam jauns uzņēmums, bet šobrīd jau veiksmīgi un rezultatīvi sadarbojamies lielākajiem Latvijas uzņēmumiem, kā arī plānojam attīstīties un pilnveidoties, strādājot ar interesantiem un sarežģītiem projektiem. Mūsu galvenās vērtības ir apmierināts klients un kvalitatīvi paveikts darbs. I-Work Latvia sasniegumus raksturo tas, ka pēdējā pusgada laikā esam Latvijas uzņēmumus nodrošinājuši ar 85 jauniem darbiniekiem, kā arī esam spējuši gūt maksimālu rezultativitāti t.i., 90% no kopējā atlases projektu skaita.

Mūsu galvenie resursi ir Internet medijs www.i-work.lv, kur ir apskatāmi mūsu aktuālākie darba piedāvājumi, kā arī kandidātu piesaistē sadarbojamies ar citiem partneriem un izmantojam Head hunting metodi, tieši uzrunājot nepieciešamos speciālistus.
Cenšamies ne tikai pievērsties darbinieku atlasei un novērtēšanai, bet radīt arī pozitīvu un profesionālu uzņēmuma ārējo tēlu, ko var lasīt mūsu publikācijās, kā arī profesionālā pieredze ir atspoguļota grāmatā („Personāla atlase un novērtēšana” Ilze Boitmane), kas ir ieguvusi lielu popularitāti personāla speciālistu vidū.

Izmantojot iespēju publicēties un pastāstīt par I-Work Latvia, mēs vēlētos vairāk uzmanības pievērst tieši lasītāja izglītošanai un interesantu viedokļu atklāšanai. Tāpēc iepazīstināsim ar rakstu, kura tematika ir šobrīd aktuāla darba devējiem un palīdzēs veiksmīgi organizēt ikdienas darbu.

Ko darīt vasarā?!...

Darbinieku meklēšanas sezonalitātes princips

Personāla atlasē un novērtēšanā ir jāievēro sezonalitātes princips, kas būtiski nosaka cilvēku aktivitāti darba tirgū. Balstoties uz pēdējo gadu pieredzi novērojām, ka vismazākā darba meklētāju aktivitāte vērojama vasaras mēnešos (jūlijs, augusta pirmā puse), kā arī ziemas mēnešos (decembra otrā puse, janvāris). Bieži vien aktivitāte samazinās svētku un svinamajās dienās, kas ietver vairākas papildus brīvdienas. Cilvēki šīs dienas bieži vien izmanto, lai izbrauktu no pilsētas vai dotos nelielā ceļojumā. Rezultātā ir ļoti komplicēti meklēt darbiniekus tieši šajos periodos, kad cilvēki nav noskaņoti darba meklējumiem un darba intervijām. Vasaras periods visbiežāk ir saistīts ar atvaļinājumu laiku vai arī potenciālajiem darba meklētājiem nav vaļas iesaistīties aktīvos darba meklējumos. Savukārt decembris un janvāris saistās ar svētku laiku, kā arī janvāris ir laiks, kad cilvēki gatavojās pārmaiņām, taču darba maiņa visbiežāk notiek pavasara sākumā. Atzīmēsim, ka gada noslēgumā reti kurš darbinieks būs gatavs uzsākt jaunas darba attiecības, kaut vai tā iemesla dēļ, kad gada noslēgums daudzos uzņēmumos ir darba novērtēšanas un gada prēmiju laiks, kas motivē darbinieku izmantot visus „labumus” un tikai pēc tam domāt par jauna darba meklēšanu.
Secinot darba tirgus aktivitātes, var pievērst uzmanību tam, kad meklēt nepieciešamo darbinieku, lai rezultāts būtu pozitīvs un jaunais darbinieks pēc iespēja ātrāk uzsāktu darbu uzņēmumā.

Kas notiek pēdējos gados...

Pēdējo gadu laikā sezonalitātes princips ir mainījies attiecībā gan uz darba devējiem, gan uz darba meklētājiem. Ja pirms 3-4 gadiem darba meklētāju intensitāte un dinamika saglabājās visa gada laikā, tad pēdējos gados situācija ir kardināli mainījusies. Darba devējiem ir liela nepieciešamība pēc jauniem darbiniekiem, un, pamatojoties uz līdzšinējo pieredzi, darbinieku meklēšana bieži vien notiek arī svētku laikā vai arī vasaras periodā, savukārt darba meklētāju dinamika svētku un vasaras laikā jūtami samazinās. Tas izskaidrojams ar to, ka darba tirgū ir izteikts speciālistu trūkums un uzņēmumiem ar vien biežāk ir grūtības atrast darbinieku.

Vienkārši pazūd darbinieks...

Novērojam to, ka pēdējo gadu laikā ir mainījusies darbinieku vērtību sistēma attiecībā pret uzņēmumu, darbu un darba attiecībām, kas būtiski ietekmē darba tirgus attīstību un darbinieku migrāciju no viena uzņēmuma uz otru uzņēmumu. Tas nozīmē, ka darbinieks pēc dabas ir kļuvis nepatstāvīgs un bieži vien ir gatavs mainīt darbu gadījumā, ja tiks piedāvāti labāki darba apstākļi un lielāks atalgojums. Bieži vien lojalitātei un atbildībai vairs nav nozīmes. Piemēram, pēdējā laikā novēro to, ka jaunais darbinieks ir noslēdzis darba līgumu, taču neierodas darbā un neuzskata par svarīgu informēt par savu rīcību potenciālo darba devēju. Dažkārt darbinieks vienkārši pazūd... Šādu rīcību visbiežāk novēro zemākā līmeņa speciālistu aprindās, ka darbinieks neierodas darbā visbiežāk tieši vasaras mēnešos. Savukārt rudenī attiecīgais cilvēks ir gatavs atkal „drusku pastrādāt”. Ja viņam uzdod jautājumu, kāpēc ir pēkšņi pazudis, tad atbilde ir sekojoša: „vasarā ir jauks laiks, un es izvēlējos atpūsties”. Analizējot šādas situācijas - secinājums, ka darbinieku atbildība pret darba devēju ir ievērojami mazinājusies. Darba maiņas intensitāte ir palielinājusies, kas pašreiz ir viens vai divi gadi, ko cilvēks nostrādā vienā uzņēmumā. Pēdējo gadu darba tirgus attīstības tendences liecina par strauju attīstību, palielinoties vidējam atalgojuma līmenim un potenciālajām darba iespējām.


Ilze Boitmane                                                                                                                                                          iwork_latvia_logo   
Valdes locekle
SIA I-Work Latvia
www.i-work.lv
Tālr. + 371 7278807,
mob.+ 371 26468860

E-pasts: ilze.boitmane@i-work.lv